⭐⭐⭐قیمت ها بر اساس پالت و بسته بندی کامل درب کارخانه می باشد⭐⭐⭐

💫ارسال از اردکان یزد

💫در صورت برگشت پالت، هر پالت ۶۰ هزار تومان از قیمت بار کم می‌شود. 

 

 

🔥قیمت به متر مکعب

🔥ارتفاع ۲۵  و طول ۶۱ ثابت هست. 

۱-عرض ۸ فی ۹۸۰ هزار

۲-عرض ۱۰ فی ۹۲۰هزار

۳-عرض۱۲ فی ۹۲۰هزار

۴-عرض ۱۵ فی ۹۱۰هزار

۵-عرض ۱۷ فی ۹۱۰

۶-عرض۲۰ فی ۹۱۰ 

ارسال از اردکان 

اعتبار قیمت فقط امروز 

 

 

قیمت به متر مربع

📕۸ سانتی ۷۸.۴۰۰ت

📕۱۰ سانتی ۹۲هزار ، هر متر۲ کیلو چسب

📕۱۲ سانتی متری ۱۱۰.۴۵۰ت ، ۳ ک

📕۱۵ متری ۱۳۶.۶۴۰ت، ۳ ک

📕۱۷ متری۱۵۴.۷۷۰ت

📕۲۰ متری۱۸۲هزار،۴ک 

👈۱کیلو چسب سفید ۷.۵۰۰ الی۷.۹۰۰ تومان و طوسی رنگ کیلویی ۷.۵۰۰ تومان 

 

 

🔥قیمت به عدد

🔥ارتفاع ۲۵  و طول ۶۱ ثابت هست. 

✅عرض ۸ فی۱۱.۷۷۰ت

✅عرض ۱۰ فی۱۳.۸۲۰ت

✅عرض۱۲ فی۱۶.۵۸۰ت

✅عرض ۱۵ فی۲۰.۵۰۰ت

✅عرض ۱۷ فی۲۳.۲۲۰ت

✅عرض۲۰ فی۲۷.۳۳۰ت

✅ارسال از اردکان

اعتبار قیمت فقط امروز  

 

۹۵۰🔖بلوک هبلکس سقفی 

  ۱عدد در سایز ۲۵در۲۵در ۶۱

۱عدد ۳۹.۵۸۰ ت 

هر متر مربع۶عدد میشود و فی ۲۳۷.۵۰۰ هزار تومان

هر عدد ۲۰ در ۲۵ در ۶۱ هر عدد۳۱.۶۶۶هزار 

هر متر مربع معادل ۶ عدد میشود و فی ۱۹۰.۰۰۰ت 

هبلکس نوین اردکان اعتبار قیمت امروز میباشد 

 

✅ تعداد بلوک در هر پالت

سایز ۸ هر پالت ۱/۶۹۵ مترمکعب (۱۳۹عددی)

سایز ۱۰ پالت ۱/۹۵۲ متر مکعب (۱۲۸عددی) 

سایز ۱۲ سانتی هر پالت ۲/۰۵ متر مکعب (۱۱۲عددی)

سایز ۱۵ سانتی هر پالت ۲/۰۱۳ متر مکعب (۸۸عددی) 

سایز ۱۵ سانتی هر پالت ۲/۱۹۶ متر مکعب (۹۶عددی)

سایز  ۱۷ سانتی هر پالت ۱/۸۶۶ متر مکعب (۷۲عددی) 

سایز ۲۰ سانتی هر پالت  ۱/۹۵۲ متر مکعب (۶۴عددی)    

 

 قیمت اتصالات هبلکس

  ۰۲/۲/۱۹ 

⭐بست رادیکالی عرض3*طول28*ضخامت 2میل ۱۳.۳۰۰ تومن

⭐بست رادیکالی عرض3*طول28*ضخامت 1/5میل ۱۲.۵۰۰ تومن 

🌟بست تخت عرض3*طول20*ضخامت۰.۸ میل ۴.۹۰۰ تومن

✨بست کرکره ای طول ۵.۵عرض ۲ ورق ۰.۶ میل فی ۱.۳۰۰ تومن

💫ناودانی جان15/5*بال7*25*1/5میل ۷۹.۷۵۰ تومن 

💫ناودانی جان10*بال7*ارتفاع25*ضخامت 1/5میل ۶۹.۵۰۰ تومن

 

 

بلوک سبک هبلکس نوین اردکان

کارخانه: تولید کننده انواع بست تخت ٫ بست رادیکالی ٫ بست کرکره ای ٫ ناودانی ٫ وال پست و ناودانی منقطع

09139741175

09139740143۰

www.ardakanhebelexx.ir

www.hebelexco.ir

www.hebelexx.ir

www.hebelexyazd.ir

#اتصالاتهبلکس #بسترادیکالی #بستکرکرهای #بستتخت #بست_تخت #بست_کرکره_ای #ناودانی #والپست #وال_پست #اره_هبلکس #ناودانی_منقطع #هبلکس #بلوک #مصالح #ساختمان #مهندسی #civil #heblex #building #block #civilengineering #پیمانکاری #ایران #architect #civilengineer #engineering #engineer #green #concrete   Hashtags are generated by @hebelexco

 

https://www.instagram.com/p/CrrQZjjtRpo/?igshid=MDJmNzVkMjY=